sâmbătă, 26 martie 2011

UN ROMAN EZOTERIC SI UN ROMAN PARABOLA, COMPUSE ACUM O JUMATATE DE MILENIU!

În zilele noastre, se remarcă atâtea şcoli şi curente care îşi trag seva din paranormal sau, mai pe înţeles, supra-normal, ceea ce se află dincolo de percepţia care ţine de obişnuit. În SUA, adepţii acestor înţelegeri şi-au spus încă din secolul trecut New Age, iar cărţile representative exista déjà în limba română. Dar o asemenea eră a existat dintotdeauna şi ne face plăcere să probăm această afirmţie cu o carte veche de 5 secole.
Romanul classic chinez XI YOU JI, Însemnarea călătoriei spre vest, de Wu Chengen, publicat de Editura Qilinul din Jad în vara acestui an, conţine toate ingredientele care dau conţinut ideilor încadrate azi in paranormal, plus latura romanescă.
Însemnarea călătoriei spre vest este un roman fluviu cu 101 capitole şi peste o mie de pagini, într-o ediţie în format mărit: 165x230cm, în două volume, cu 480 şi, respectiv, 568 pagini. Scris la mijlocul secolului al XVI-lea de un mandarin înţelept, romanul ia drept pretext călătoria în India a unui călugăr chinez, în căutarea cărţilor fundamnetale ale învăţăturii lui Buddha, Iluminatul. Fiind vorba de o scriere literară, latura ezoterică este numai una dintre componentele unei scrieri cu rezonantă peste veacuri şi tradusă în mai toate limbile pământului.
Viaţa prezentată în acest roman este încărcată de lirism şi metafizic, dar este şi pândită la tot pasul de primejdii, în folosul părţii de aventură cu care se susţine de asemenea romanul. Există pagini instructive despre viaţa Chinei din timpul vieţii autorului, despre organizarea oraşelor, despre perceperea de atunci a sensului vieţii, despre viaţă şi moarte, despre reîntrupare, despre iubire, prietenie şi trădare etc. Sunt o încântare şi se dovedesc instructive inserţiunile de filozofie şi religie, medicină, artă etc. În călătoria întreprinsă de călugăr şi însoţitorii săi, timpul şi spaţiul se estompează adesea. Personajul principal cu cea mai extinsă descriere, Maimuţa, un erou dintr-o întrupare fantastică, numai că dotat cu trăiri absolut omeneşti, călătoreşte cu viteza gândului, pătrunde adesea în lumea misterelor, se coboară în trecut sau se proiectează în viitor.
Romanul se citeşte cu răsuflarea tăiată. Aventura şi descifrarea unor lumi şi obiceiuri stranii se întâlnesc la tot pasul. Pe de altă parte, prin intoducerea unei lumi fabuloase, prin acţiunea plină de fantezie, scriitorul tratează un subiect suprem: căutarea de către omenire a vieţii spirituale, şlefuirea neîntreruptă a sinelui. Cităm din Capitolui al XXIII-lea: Această carte grăieşte despre călătoria aducerii cărţilor sfinte, dar niciodată nu s-a abătut de la calea prin care individual îşi caută esenţa.
Recomandăm cu bucurie un roman fără pereche, înscris curentelor socotite moderne astăzi şi care certifică o dată în plus căutările permanente, dincolo de cotidian, ale omului.
Cine a citit o ediţie abreviată a cărţii, cu doar 30 de capitole, tradusă din limba engleză acum câteva decenii: U Cheng-en, Călătorie spre soare-apune, vor fi fericiţi să cunoască această primă traducere integrală în limba română.

Cel de al doilea roman este Rou Pu Tuan sau Rogojina de Ruga a Carnii, 270 pagini, intr-o prima traducere romaneasca, este impartit in patru parti, fiecare de cate cinci capitole, simboluri pentru primavara, vara, toamna si iarna vietii.
Comentariile pe marginea acestui roman merg pe doua extreme, de la negarea vehementa, la ridicarea in slavi.
Preluam din Prefata cartii:
Comentariile privind romanul Rogojina de rugă a cărnii merg pe două extreme, de la negarea vehementă, la ridicarea in slavi.Din punctul de vedere al unor judecăţi bazate pe concepte total opuse, probabil că ambele sunt corecte, însă luate impreuna. Oricum, scriitorul care a semnat cartea cu pseudonimul Yin Xiansheng, Domnul Sentimentelor Tăinuite, ramane un autor înzestrat, interesant şi citit.
Concentrarea în roman a unor descrieri intime nu şochează. Autorul declară de altfel că exagerează conştient, în scop educativ.
Aven¬turile erotice ale eroului principal sunt expuse în detaliu, pentru a-1 înspăimânta pe cititor şi mai cu seamă pentru a-l convinge că nici fericirea şi nici gloria nu trebuie căutate în sex si ca acela care totuşi o face nu se alege decât cu propria distrugere morală şi fizică.
ldeea de bază ar fi că tot ce este prea mult strică. Un medic renumit din dinastia Tang (618-907), Sun Simiao, supranumit regele doctoriilor, a stabilit deviza de viaţă şi conduită morală in cateva versuri, pe semnificaţia shao, puţin: In gură, vorbe puţine în inimă, lucruri puţine, în burtă, mâncare puţină. Somn natural, puţin. Prin aceste patru puţine, Chiar nemurirea îţi vine.
Cu excepţia lui Confucius, care nu s-a referit direct la sex la natura umană în general („Nu l-am auzit pe învăţător v bind despre natura umană şi despre calea cerului", a notat Gong, unul dintre numeroşii săi discipoli), filosofii Chinei a înţeles viaţa intimă drept o necesitate absolut normală, naturala. Meng Zi: „Mâncarea şi sexul ţin deopotrivă de natura umană".
In Cartea de medicină internă a împăratului Galben, Huangdi nei jing), întocmită aproximativ în secolul al III-lea î.e.n., tratat care a fixat bazele teoretice ale medicinii tradiţional chineze, există capitole întregi dedicate vieţii intime şi problemelor reproducerii.
Intr-un mormânt antic descoperit recent la Mawangdui lângă oraşul Changsha, datând din anul 168 î.e.n., au fos găsite cărţi care abordau sistematic problemele erotice, inclusiv chestiunea performanţelor şi tehnicilor care îl preocupă şi eroul principal al romanului Rogojina de rugă a cărnii. El alcătuiau o întreagă tematică, sugestivă prin titlurile: Zece întrebări (Shi wen), Simbioza elementelor feminin yin şi mas¬culin yang (He yin yang), Discuţii taoiste de sub ceruri (Tian xia zhi tao tan), Reţete pentru hrănirea trupului (Yang sheng fang) şi Diferite reţete şi tratamente (Za liao fang). Dacă prinţul respectiv le-a luat cu el în mormânt, pentru a-i fi de folos şi pe lumea cealaltă, putem conchide că asemenea studii se bucurau de o atracţie specială încă din vremurile străvechi.
Romanul Rogojina de rugă a cărnii are un punct de plecare care ţine de science fiction, pentru timpul eroilor şi întâmplări¬lor din el, noi astăzi fiind obişnuiţi cu transplantul, deşi opera¬ţia pe care o suportă eroul apare cu totul inedită chiar pentru anii noştri.
Autorul fixeazâ un cadru moral, de sorginte buddhistă, pe o istorisire parţial fantastică, pentru a ne convinge ca omul dâ socoteală de faptele sale, iar râul făcut altora se intoarce asupra făptaşilor. Intregul roman este o parabola a lipsei de măsură în plăcerile trupeşti şi a şirului de victime pe care nesâbuinţa le face, antrenând şi răzbunări mai mult sau mai puţin violente. Dezechilibrul moral în serie este un atentat nu numai la justiţia de pe pământ, dar mai cu seamă la cea divina. Aceasta din urmă va restabili echilibrul, plătindu-i fiecarui vinovat după fapte. In acelaşi timp, trei dintre eroi vor avea sansa recuperării umane şi morale, ca discipoli ai pustnicului pur, clarvăzător şi charismatic, venerabilul Desagă de Piele.
Acest invaţâtor în cultivarea imaculării şi înălţimii spirituale umane apare de la bun început drept cel predestinat să-i deschida ochii eroului principal - un tânăr cărturar deosebit de dotat. Avid să cunoască viaţa şi să se bucure de deliciile pamantesti, tânărul îl refuză pe schivnic cu încăpăţânare. Promite totusi să-1 caute, atunci când va socoti că e momentul. Intre timp, tânărul, cunoscut doar cu numele livresc de Cărturarul dinainte de Miezul Nopţii, se înfruptă în exces din tot ce i ofera şi din ceea ce pare greu de cucerit, reuşind asemenea performanţă prin tot felul de tertipuri şi aranjamente. Haosul desfraului în care trăieşte îl epuizează, în ciuda transplantului care il făcuse invincibil în budoare. In momentul încep sa i se plătească dureros poliţele pentru toate abuzurile si erorile comise cu şi fără bună ştiinţă, Cărturarul dinainte de Miezul Nopţii este silit să se retragă de la marele ospăţ al simturilor si să-şi îndrepte paşii spre sălaşul învăţătorului spiritual Desaga de Piele. Şi iată cum o experienţă de plenară şi exacerbate trăire fizică îl întoarce în sinele său spiritual pe cel mai infatuate degustător de viaţă lumească. Povestea aventurilor amoroase ale tânărului deşănţat constituie, după cum se exprimă autorul, fructul dulce al cărui sâmbure amar -- consecinţele crude ale unei vieţi nesăbuite - îi trezeşte constiinta. Istorisirea dulcei vieţi sfârşite în mare amărăciune debuteaza cu invitaţia (refuzată) la contemplarea existenţei şi sfârşeşte cu acceptarea de către eroul dezamăgit,
de data aceasta în deplină convingere, a căii spirituale a sinelui spre căutarea şi întregirea sa prin meditaţie.
Rezultă de aici că autorul nu este un simplu povestitor de peripeţii amuzante şi triviale, ci un scriitor cu simţ moral, educativ chiar, indiferent dacă acesta este de sorginte religiosa buddhistă. Fireşte, metoda de abordare şi construcţia literara (folosite anume spre a-1 ademeni, a-1 prinde şi a-1 menţine într-o captivitate de intensă curiozitate pe cititor, nada fiind istorisirea unor întâmplări insolite, adesea scandaloase pentru ceea ar însemna amorul din budoare, în stare să lezeze o anumita pudoare socială, aceea a puritanismului moral - toate acesxj circumscrise unei pătimaşe pledoarii pentru salvarea sinelui spiritual, ar putea fi interpretate ca un fel de jonglerie, joc echivoc, duplicitar din partea scriitorului. Dar, că nu este aşa, o dovedesc toate comentariile explicitare şi de analiză critică eroilor cărţii, ale faptelor şi evoluţiei lor, susţinute cu stăruinta de scriitor, pentru a-şi ghida cititorul în cuprinderea sensului adevărat şi moral din istorisirea înfăţişată de el.
Intre Rogojina de Ruga a Carnii si Decameronul nu exista decat o diferenta de constructie literara. Romanul se cuvine inteles ca o parabola, ca o pilda de neurmat!
SC RAWEX COMS SRL, Bucuresti.
Director editura si tipografie: TUDOR Mihaela Raluca, 0720 773209.
Nr. ord. Reg. Com./an: J40/10843/2005, C UI: 17700378.
Banca RAIFFEISEN BANK Sucursala LIVIU REBREANU,
Cont: RO48RZBR00000600 11557176
Cont: RO32TREZ7035069X XX012013 la TREZORE RIA sector 3, Bucureşti.

8 comentarii:

 1. S-a reeditat și Rogojina de rugă a cărnii, sau doar însemnarea călătoriei spre Vest? Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 2. Bine ati revenit, ati fost plecata cam lung!
  Ambele, vorbiti cu Raluca, va rog.

  RăspundețiȘtergere
 3. Bine v-am regăsit! M-am întors la timp...pt o minunată călătorie spre vest :). Așteptam reeditarea,nu am mai găsit pe nicăieri vreun exemplar din prima ediție. Felicitări, inspirație și putere de muncă pe mai departe!

  RăspundețiȘtergere
 4. Draga mea, cum nu exista timp, traim in orice epoca dorim, iar optiunea aceasta ne da infinita putere de creatie; noi am tradus dupa manuscrisul original al autorului (ne-am consultat cu el asupra pasajelor dificile, un pishicher in toata regula! Ba l-am mai invatat si romaneste si te pomenesti ca acum scrie un roman ezoteric direct in limba lui Eminescu.

  RăspundețiȘtergere
 5. Precum spiritul unui cocor ce-și părăsește colivia, puteți zbura, prin intermediul traducerii, unde vă este voia... ca să parafrazez un vers inspirat...Vă ”admiro-invidiez”, în cel mai curat sens al acestei îngemănări de termeni.La cât mai multe călătorii în timp!

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule Constantin Lupeanu,
  Ma numesc Radu-Victor Ionescu si lucrez ca Junior Researcher la Institutul European pentru Studii Asiatice. As dori sa va contactez prin email pentru o potentiala colaborare cu institutia pe care o prezidati (Centrul Cultural Romania-China)
  Va rog sa ma contactati la rv.ionescu@eias.org cu detaliile necesare.

  Cu mult respect,
  Radu-Victor Ionescu

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna seara,

  Caut de ceva timp „Însemnarea călătoriei spre Vest" - imi puteti spune va rog frumos unde as putea-o gasi?
  Multumesc.

  RăspundețiȘtergere